Kích Thước

2400x100x12 mm

2400x122x12 mm

2400x150x12 mm

2400x200x12 mm

2400x300x12 mm

Màu Sắc Hoa Văn

Màu trắng

Màu xanh marine

Màu khaki

Màu be

Màu xám

Hoa văn đá tự nhiên

Hoa văn giả da

Hoa văn gỗ tự nhiên

Bộ lọc