Kích Thước

2400x25x12 mm

2400x30x12 mm

2400x42x12 mm

2400x63x12mm

Màu Sắc Hoa Văn

Hoa văn đá tự nhiên

Hoa văn gỗ tự nhiên

Màu trắng