Kích Thước

2400x10x4 mm

2400x25x4 mm

2400x35x4 mm

2400x55x4 mm

Họa Tiết Hoa Văn

Hoa văn đá tự nhiên

Hoa văn gỗ tự nhiên

Bộ lọc