Kích Thước

2400x30x12 mm

2400x50x12 mm

2400x100x12 mm

Họa Tiết Hoa Văn

Vân gỗ tự nhiên

Hoa văn đá tự nhiên

Màu trắng

Bộ lọc