D20-7, D25-7, D30-7

D20-7, D25-7, D30-7
D23-14, D28-14, D33-7
D20-7, D25-7, D30-6

Sản phẩm trên đang được bảo hộ độc quyền về kiểu dáng. Mọi hành vi sao chép sẽ bị xử lý nghiêm khắc trước pháp luật.

drawing
product

Kích thước(rộng X cao):

Stantards:

Màu sắc: