PC60-1100

PC60-1100
PC60-1467

Sản phẩm trên đang được bảo hộ độc quyền về kiểu dáng. Mọi hành vi sao chép sẽ bị xử lý nghiêm khắc trước pháp luật.

drawing
product

Kích thước(rộng X cao): 10 : 99mm(Width), 4mm (Thickness), 2400mm (length) 30

Stantards: 298mm(Width), 4mm (Thickness), 2400mm (length) 60

Màu sắc: 595mm(Width), 4mm (Thickness), 2400mm (length)